Jak rezerwować

SPOSOBY REZERWACJI I PŁATNOŚCI

I ETAP - REZERWACJA

Jak i gdzie zarezerwować:

- w naszej siedzibie - ul. Św. Jakuba 21, 87-100 Toruń w godz. 10.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

- on line poprzez naszą stronę internetową 24H - znajdź na naszej stronie ofertę, która Cię interesuje, kliknij REZERWACJA, dalej system poprowadzi Cię sam. Po otrzymaniu rezerwacji, w ciągu 24 godzin roboczych otrzymasz potwierdzenie z umową do podpisu. Na tej postawie należy dokonać wpłaty wymaganej umową, brak terminowej wpłaty oznaczać będzie Waszą rezygnację i tym samym rezerwacja wstępna zostanie anulowana.

- e-mailem - wysyłając zgłoszenie na adres oferty@wwtravel.pl z podaniem informacji:
• termin wczasów,
• nazwa i typ obiektu,
• ilość osób,
• dane osoby zamawiającej (adres, data urodzenia, nr telefonu),
• ewentualne uwagi.

- telefonicznie - 56 655 07 90 - podczas rozmowy ustalimy dalsze kroki rezerwacji.

II ETAP - POTWIERDZENIE

Do potwierdzenia rezerwacji potrzebna jest podpisana umowa przez klienta oraz potwierdzenie wpłaty zaliczki lub całości.
Każda rezerwacja potwierdzana jest przez w ciągu 24 godz. W przypadku ofert "na zapytanie" - w ciągu 48 godz.

III ETAP - PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać zgodnie z informacjami podanymi na umowie lub w wiadomości email.

IV ETAP - dokumenty podróży

1. Po otrzymaniu umowy należy uzupełnić wszystkie wymagane dane na umowie, podpisać ją i odesłać do nas pocztą w ciągu 7 dni od otrzymania umowy.
2. Prosimy pamiętać, że przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z opisem oferty, Warunkami Uczestnictwa, Warunkami Ubezpieczenia.
3. Zalecamy doubezpieczenie się (na życzenie) od kosztów rezygnacji (RG). Jeżeli zażyczycie Państwo sobie dokonać zakupu takiego ubezpieczenia za naszym pośrednictwem - należy to zgłosić przy rezerwacji imprezy (przed dokonaniem wpłaty). Koszt takiego ubezpieczenia zostanie doliczony do wartości umowy.
4. Po otrzymaniu pełnej wpłaty (100%) za rezerwację - otrzymasz dokumenty podróży. Dokumenty podróży są przygotowywane od 14 do 2 dni przed wyjazdem/wylotem. Możemy je wysłać mailem, pocztą lub przygotować do odbioru osobistego w naszym biurze.

FAKTURY

Na Państwa życzenie wysyłamy prośbę do organizatora o fakturę „procedura marży dla biur podróży” za dokonaną rezerwację. Jeżeli życzycie sobie ją otrzymać - prosimy zaznaczyć to przy rezerwacji lub powiadomić nas najpóźniej przed wyjazdem mailem. Faktury wysyłane są po powrocie z wyjazdu.

Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • realizacji usług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.